همکاران ما

 

جناب آقای مهندس مهدی سلیمی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ( رئیس هیئت مدیره )

سرکار خانم مهندس سهیلا حبیبی کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار (عضو هیئت مدیره و مدیر واحد فناوری )

 

مشتریان ما
محصولات ما